Hakkımızda


Hüseyin ÖZCAN

Kurucu
Şirket Müdürü

Kurucu ortaklarımızdan Hüseyin Özcan, sırasıyla 13 Ekim İlkokulu, İnönü Ortaokulu, Aydınlıkevler Anadolu Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümlerinde eğitim gördü. Bu bölümden mezun olduktan sonra özel sektörde muhtelif kademelerde görev yaptı.

1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Çalışma hayatı denetimleri kapsamında birçok sektör ve alanda iş sağlığı güvenliği denetim, inceleme ve soruşturmalarıyla birlikte, 2002 yılında ulusal mevzuatımızda yer alan ATEX direktifleri konusunda İş Müfettişleri dâhil birçok sivil toplum ve meslek örgütlerinde eğitimler vermeye başladı. Sivil toplum örgütleri ve saha profesyonellerinin bir arada olduğu bir çok seminer, panel, konferans ve sempozyumlarda sunum yaptı.

2010 yılından itibaren SEVESO direktiflerinin ulusan mevzuata aktarılması konusunda AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan mevzuat komisyonuna başkanlık yaptı. Aynı dönemde Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen SEVESO denetimlerinde koordinatörlük görevinde de bulundu. 2017/Mayıs ayına kadar bu görevleri sürdürdükten sonra emekli olarak Aramis Danışmanlık Eğitim İç Dış Ticaret Ltd.Şti.’de Yönetici Ortak olarak görev yaptı. 2019/Eylül ayı itibarıyla Özcan Proses Güvenliği Çözümleri Ltd.Şti.’ni kurdu. Hali hazırda bu şirketin kurucu-şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

Çalışma ve Faaliyetler

Programlı Denetim Faaliyetleri- (ÇSGB-Tüm Sektörler) (1993- 2006)
İş Kazası Soruşturmaları- (ÇSGB) (1993-2014)
Adli Bilirkişilik (Adalet Komisyonu) 1994-2019
Denetim Koordinatörlüğü- (ÇSGB) Siteler Patlama, Yangın, Makine Kazaları (2008-2009)
SEVESO Mevzuat Komisyon Başkanlığı-(ÇSGB, ÇŞB, AFAD) (2010-2017)
SEVESO Denetim Koordinatörlüğü-(ÇSGB) (2010-2017)
EMO ATEX I, II, II Sempozyumları, Bilim, Yürütme, Danışma Kurulu Üyelikleri ve Bildiri Sunumları (1999-2016)
Proses Güvenliği Sempozyumu Bildiri Sunumu (2017)
Proses Emniyeti Sempozyumu (Bilim, Yürütme, Danışma Kurulu Üyelikleri ve Bildiri Sunumu (2017)
AB destekli “Technical Assistance Incerasing The Implementation Capasity Of The SEVESO II Directive”projelerinde katılımcı (2012-2016)
Hollanda DCMR destekli “G2G” projelerinde katılımcı (2012)
Kocaeli Sanayi Odası SEVESO Bildiri Sunumu-(2013-2016)
Mersin Sanayi Ticaret Odası SEVESO Bildiri Sunumu (2017)
TOBB SEVESO Bildiri Sunumu-(2014)
TİSK SEVESO Bildiri Sunumu, (İstanbul, İzmir) (2015)
Uluslararası Maden İşletmelerinde İş Sağlığı Güvenliği Kongresi SEVESO Çağrılı Bildiri Sunumu (2017)
Mersin Ticaret Sanayi Odası-Bilim Kurulu Üyeliği- Tehlikeli Ekipman Belirleme Yöntemleri Sunumu (2019)
TMMOB Maden Mühendisleri Odası-Büyük Kaza Senaryoları Hazırlama İlkeleri Bildiri Sunumu(2019)
TMMOB Makine Mühendisler Odası-Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgelerindeki Yenilikler Sunum (2019)

Size bir telefon kadar yakınız..