• Bireysel ve Toplumsal Risk Değerlendirmesi CBS ve Arazi Kullanım Planlaması Kamuyu Bilgilendirme
 • Kaza Senaryoları ve Risk Değerlendirme
 • Risk Analizi ve Risk Değerlendirme Teknikleri
 • İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
 • Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Teşekkür Belgesi
 • Tehlike Madde İçeren Büyük Kazaların Kontrolü Eğitimi Sertifikası
 • International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining 2017
 • ÇSGB Hizmet İçi Eğitim Semineri
 • ÇSGB Hizmet İçi Eğitim Semineri
 • İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi
 • ATEX Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Sempozyumu ATEX ve Türk Sanayindeki Durumu Bildirisi
 • ÇSGB Hizmet İçi Eğitim Semineri
 • ÇSGB Hizmet İçi Eğitim Semineri
 • ÇSGB Eğiticilerin Eğitimi Programı
 • ÇSGB Eğiticilerin Eğitimi Programı
 • 1. ATEX Sempozyumu Katılım Belgesi
 • ATEX Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Sempozyum Katılım Belgesi
 • EPA SEVOSO II Eğitimi
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Ulusal Uygulamalar Bildiri Sunumu
 • Doğa Dostu Sertifikası
 • III. Uluslarası Proses Güvenliği Sempozyumu Katılım Belgesi
 • 3. ATEX Sempozyumu Katılım Belgesi
 • 29. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Katılım Belgesi
 • Sahada Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Riskleri ve Önlenmesi
 • ATEX Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Sempozyumu Patlayıcı Ortamların Denetimi Bildirisi
 • IMCET 2017 Kongresi Katılım Belgesi
 • EPA SEVOSO II Eğitimi
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi
 • SEVESO II Direktifi için CLP Tüzüğünün Uygulanması ve Kimyasalların Snıflandırılması Eğitimi
 • Büyük Endüstriyel Kazaların İncelenmesi Raporlama ve Denetimler
 • Güvenlik Raporları Eğitimi
 • Güvenlik Yönetim Sistemleri Büyük Kaza Önleme Politikası Güvenlik Bilgi Sistemleri