Yazılar


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Konusunda 6331 Sayılı Kanunda Yapılan Değişikliklerin Getirdiği Yenilikler

6331 Sayılı Kanunu’nun 30’un maddesi “ğ” bendinde “ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, yeni kurulacak veya halen faaliyette bulunan işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun… Okumaya devam et Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Konusunda 6331 Sayılı Kanunda Yapılan Değişikliklerin Getirdiği Yenilikler Yazının Devamı